Placeholder
  1. Ringerwöle Advocatuur BV

    Ringerwöle Advocatuur BV

Verbintenissenrecht

Wat is verbintenissenrecht eigenlijk?
Verbintenissenrecht  regelt de rechtsverhouding tussen twee of meer personen. Een en ander is geregeld in boek 6 Burgerlijk Wetboek. 
Het betreft overeenkomstenrecht of contractenrecht.

Voorbeelden zijn: 
* koopovereenkomst
* geldleningsovereenkomst
* algemene voorwaarden
* aanbod & aanvaarding
* schenking
* onverschuldigde betaling

Heeft u vragen over een van deze onderwerpen, neem dan contact met ons op. 
© 2016 Ringerwole Sitemap Algemene Voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Kantoorklachtenregeling Ontwikkeld door T2i