Placeholder
  1. Ringerwöle Advocatuur BV

    Ringerwöle Advocatuur BV

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

De gezinsvoogdij-instelling, de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrechter zijn betrokken bij deze procedures. Belanghebbenden kunnen te maken krijgen met de (voorlopige) ondertoezichtstelling van een minderjarige, een uithuisplaatsing, overplaatsing, verlenging en de verschillende middelen "schriftelijke aanwijzing, omgangsregeling en medische behandeling". Wij kunnen u bijstaan in deze kwesties wanneer u belanghebbende bent in een procedure tot ondertoezichtstelling of een (spoed) uithuisplaatsing van een minderjarige.
© 2016 Ringerwole Sitemap Algemene Voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Kantoorklachtenregeling Ontwikkeld door T2i