Placeholder
  1. Ringerwöle Advocatuur BV

    Ringerwöle Advocatuur BV

Boedelscheiding

Veel mensen denken dat een boedelscheiding slechts het scheiden van de inboedel is. Inboedel zijn de spullen in en rond het huis zoals meubels, apparatuur e.d. Maar een boedelscheiding houdt veel meer in: het scheiden van àlle bezittingen en schulden. Dus bijvoorbeeld een koopwoning: wie neemt de woning over of moet de woning te koop worden gezet? Hoe wordt de hypotheekschuld afgewikkeld? Hoe moet de andere partner worden uitgekocht? Als de een meer meekrijgt dan de andere, hoe zit het dan met overbedeling? Wat moet er met elkaar verrekend worden? Hoe zit het met aanslagen van de fiscus? Wie betaalt wat en hoe lang nog? Zo zijn er vele vragen die beantwoord moeten worden. Ringerwöle Advocatuur helpt u hier bij. Worden partijen het eens over een verdeling, dan kan er een convenant opgemaakt worden. Worden partijen het niet eens, dan zal een en ander in een procedure uitgemaakt moeten worden.
© 2016 Ringerwole Sitemap Algemene Voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Kantoorklachtenregeling Ontwikkeld door T2i