Placeholder
  1. Ringerwöle Advocatuur BV

    Ringerwöle Advocatuur BV

Consumentenrecht

Het consumentenrecht regelt de rechten en plichten van de consument.
Consument is een persoon die een overeenkomst sluit met een ondernemer of een bedrijf en dat niet doet uit hoofde van zijn beroep of bedrijf. 
Bijvoorbeeld u, die een auto koopt of een brood of een tv. 

Het consumentenrecht bevat wetten en regels die u als consument beschermen bij de aankoop van producten of diensten.

 
© 2016 Ringerwole Sitemap Algemene Voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Kantoorklachtenregeling Ontwikkeld door T2i