Placeholder
  1. Ringerwöle Advocatuur BV

    Ringerwöle Advocatuur BV

Disclaimer

Deze website met alle onderdelen, met uitzondering van bepaalde links, zijn eigendom van Ringerwöle Advocatuur. Het is niet toegestaan om deze site geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ringerwöle Advocatuur. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Ringerwöle Advocatuur met voortdurende aandacht en zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld of aangepast. Ringerwöle Advocatuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving door te voeren.

Hoewel Ringerwöle Advocatuur alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van de website via het internet worden verzonden. Bepaalde hyperlinks in deze site leiden naar websites buiten het domein van Ringerwöle Advocatuur, die dus geen eigendom zijn van Ringerwöle Advocatuur, maar die louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Hoewel Ringerwöle Advocatuur uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Ringerwöle Advocatuur worden onderhouden, wordt afgewezen.

Ringerwöle Advocatuur sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.
© 2016 Ringerwole Sitemap Algemene Voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Kantoorklachtenregeling Ontwikkeld door T2i