Placeholder
  1. Ringerwöle Advocatuur BV

    Ringerwöle Advocatuur BV

Pensioenverevening

Als u gaat scheiden, moet u gaan nadenken over het al dan niet verevenen van de wederzijdse pensioenen.

Als u niets kiest dan geldt na echtscheiding dat de Wet Verevening Pensioenrechten (Wet VP) automatisch van toepassing is. 
Alleen wanneer u in een echtscheidingsconvenant laat opnemen dat u afziet van verevening, dus van de toepasselijkheid van de Wet VP, wordt er niet verevend, onder een aantal voorwaarden zoals het melding hiervan maken bij de pensioenfondsen en het verstrekken aan die fondsen van het convenant.

Ringerwöle advocatuur geeft u de informatie en het advies wat u nodig heeft bij vragen rondom pensioenverevening.
© 2016 Ringerwole Sitemap Algemene Voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Kantoorklachtenregeling Ontwikkeld door T2i