Placeholder
  1. Ringerwöle Advocatuur BV

    Ringerwöle Advocatuur BV

Beëindiging van een geregistreerd partnerschap

De gevolgen van een geregistreerd partnerschap zijn vrijwel gelijk aan die van het huwelijk. Omtrent de voorwaarden, rechten, plichten en gevolgen kunnen wij U adviseren. Indien het geregistreerd partnerschap niet met wederzijds goedvinden eindigt is een beëindigingsprocedure via de rechter noodzakelijk. Deze is vrijwel gelijk aan een echtscheidingsprocedure.
© 2016 Ringerwole Sitemap Algemene Voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Kantoorklachtenregeling Ontwikkeld door T2i