Placeholder
  1. Rechtsgebieden

    Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Personen en familierecht
Van echtscheiding, beëindiging samenleving of geregistreerd partnerschap tot alimentatie, boedelscheiding, omgang en gezag, het familierecht omvat vele onderwerpen. Klik op personen- en familierecht om deze te bekijken.

Verbintenissenrecht
Nakoming van overeenkomsten, convenanten en contracten in de brede zin van het woord. Dit kan bijvoorbeeld een koopcontract van een woning zijn maar ook een (onderhandse) geldleningsovereenkomst. Alle verbintenissen waaruit discussie voortvloeit. Bel of mail voor meer informatie.

Consumentenrecht
Elke (koop-) overeenkomst die u als consument bent aangegaan met een professioneel verkoper valt onder consumentenrecht. Daarmee ook de klachten die u over gekochte spullen heeft.
© 2016 Ringerwole Sitemap Algemene Voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Kantoorklachtenregeling Ontwikkeld door T2i