Placeholder
  1. Ringerwöle Advocatuur BV

    Ringerwöle Advocatuur BV

Echtscheidingen / echtscheidingen op gezamenlijk verzoek

Echtscheiding

Bij een echtscheiding moeten belangrijke zaken geregeld worden. Wanneer er minderjarige kinderen zijn, dan moet er een goede regeling getroffen worden inzake het gezag, de omgang en de kinderalimentatie. Bij het indienen van het verzoekschrift echtscheiding moet er een ouderschapsplan meegezonden worden. Zijn er geen kinderen, dan moeten er ook diverse zaken geregeld worden: partneralimentatie, verdeling van de inboedel, verdeling van de bezittingen en schulden, moet de woning verkocht worden of wie neemt de woning over, hoe worden de huwelijkse voorwaarden afgewikkeld enzovoorts. Het is van wezenlijk belang, met en zonder kinderen, om zorgvuldige afwegingen te maken. Ringerwöle Advocatuur begeleidt u hierin. U kunt bij ons terecht voor een eenzijdig- en voor een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding en voor het voeren van verweer in een echtscheidingsprocedure.
 
© 2016 Ringerwole Sitemap Algemene Voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Kantoorklachtenregeling Ontwikkeld door T2i