Placeholder
  1. Ringerwöle Advocatuur BV

    Ringerwöle Advocatuur BV

Omgangregelingen, co-ouderschap, verdeling van de zorgtaken; ouderschapsplan

Elk kind heeft recht op omgang met de niet-verzorgende ouder. Ook als die ouder niet het gezag heeft.
Per 1 maart 2009 is de wet Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden. Als gevolg daarvan is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen bij echtscheiding; bij beëindiging geregistreerd partnerschap; bij scheiding van tafel en bed en bij beëindiging samenwoning.
Ringerwöle Advocatuur geeft u een gratis model mee bij uw afspraak en adviseert u waar nodig.

Er zijn allerlei vormen van omgangsregelingen. De ‘reguliere’ omgangsregeling is een regeling waarbij het kind bij de ene ouder woont en eens in de veertien dagen een weekend naar de andere ouder toe gaat en de helft van de vakanties en feestdagen. Natuurlijk zijn er allerlei variaties mogelijk zoals een co-ouderschap; een wekelijkse omgangsregeling; vaste zorgdagen door de week enzovoorts. Ringerwöle Advocatuur adviseert u hierbij. Het uitgangspunt moet wel zijn dat het belang van het kind voorop staat! Vanuit het belang van het kind redenerend moet er een goede regeling worden getroffen.
© 2016 Ringerwole Sitemap Algemene Voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Kantoorklachtenregeling Ontwikkeld door T2i