Placeholder
  1. Ringerwöle Advocatuur BV

    Ringerwöle Advocatuur BV

Artikelen / Nieuws

 
 
Hoe lang duurt scheiden?
De echtscheiding zelf kan altijd snel worden uitgesproken ook al zijn jullie het niet eens over alles. Het aannemen van ‘duurzame ontwrichting’ van het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt snel aangenomen en is voldoende voor de scheiding zelf.
Hoe lang een scheiding met alle zgn. ‘nevenvoorzieningen’ duurt hangt af van of je tot afspraken kunt komen met je ex-partner en hoe snel. Nevenvoorzieningen zijn bijvoorbeeld alimentatie, omgang, boedelscheiding of afspraken over de gezamenlijke woning.
Zijn jullie het eens over de afspraken dan kan de scheiding in 4 tot 8 weken zijn afgehandeld, onder andere afhankelijk van hoe druk de Rechtbank het heeft. Zijn jullie het niet met elkaar eens dan duurt het veel langer. Hoe lang, hangt onder andere af van de ‘proceshouding’ van je ex, maar ook van je eigen proceshouding. In het algemeen geldt: hoe dieper de hakken in het zand staan, hoe langer de procedure duurt. 

De meest gebruikelijke situaties:
  • Een gemeenschappelijk verzoek echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap:
 
  • Jullie zijn het eens over alle afspraken en hebben bij een mediator of advocaat deze op schrift laten stellen. De advocaat dient het verzoekschrift in. Er hoeft geen zitting te komen. Als jullie kinderen hebben vanaf 12 jaar zullen deze door de Rechtbank worden opgeroepen om te worden gehoord. Je kunt met je ex-partner en je kind(eren) besluiten om hier van af te zien, door dit schriftelijk aan de Rechtbank kenbaar te maken. De uitspraak volgt binnen een paar weken.
De scheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap moet nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Zijn jullie in het buitenland gehuwd dan wordt de echtscheiding ingeschreven in de registers van gemeente Den Haag. Na inschrijving ben je formeel gescheiden.
Het traject duurt vanaf het moment dat het verzoekschrift is ingediend gemiddeld 4 tot 8 weken. Soms kan dit nog sneller.
Voor wat betreft een ontbinding geregistreerd partnerschap: als jullie geen minderjarige kinderen hebben, kan het snelle traject worden gevolgd in de vorm van een overeenkomst tot beëindiging van het partnerschap. Deze overeenkomst hoeft niet langs een Rechtbank voor goedkeuring. Laat de overeenkomst wel altijd bekijken door een advocaat.
 
  • Een eenzijdig verzoek tot echtscheiding en uw partner is het eens met de afspraken:
 
  • Ook dan kan het traject vanaf het moment van indienen van het verzoekschrift binnen gemiddeld 4 tot 8 weken worden afgehandeld. Je partner moet dan wel een ‘referteverklaring’ laten opmaken en laten indienen door een eigen advocaat. Dit kost gemiddeld 50 euro excl. btw voor je partner. Na ontvangst van de referteverklaring kan de Rechtbank een beslissing nemen. Als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn, kunnen deze intussen door de rechter worden gehoord (zie boven).
 
  • Indiening van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap:
 
  • Zodra je eenzijdig verzoekschrift echtscheiding is ingediend bij de Rechtbank en is betekend door de deurwaarder, heeft je ex-partner zes weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. De termijn is langer als zijn/haar woonplaats onbekend is of als je ex-partner in het buitenland woont.
Je ex-partner kan binnen deze zes weken nog om uitstel van verweer vragen met vier weken extra zodat hij/zij 10 weken de tijd heeft voor verweer. Uiteraard kan je ex-partner ook sneller met verweer komen, hij/zij hoeft de zes weken niet af te wachten.
Ook hier geldt weer dat als jullie kinderen hebben vanaf 12 jaar zij door de Rechtbank worden uitgenodigd voor verhoor, en dat je samen en met de kinderen kunt besluiten hiervan af te zien.
Heeft je ex-partner na deze zes weken (of de verlenging hiervan met vier weken) een verweerschrift ingediend dan gaat de Rechtbank een zitting inplannen.
In het verweerschrift kan je ex-partner nog een zelfstandig verzoek zetten. Bijvoorbeeld een verzoek om alimentatie. Je krijgt dan nog vier weken de tijd om tegen dit verzoek verweer te voeren.
Zodra de verweertermijnen zijn verstreken of zodra de verweerschriften zijn ontvangen, plant de Rechtbank een zitting.
Sommige mensen denken dat een rechter meteen een beslissing geeft tijdens de zitting. Dat is niet zo, de beslissing duurt meestal vier tot zes weken.
In het algemeen kun je stellen dat hoe eerder er onderlinge afspraken kunnen worden gemaakt hoe vlotter het traject afgehandeld is. Dat kan bij een mediator maar ook bij een advocaat. Als advocaat dien ik vaak gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap in. Maar ook als partijen het niet eens zijn, wordt er vaak gebruik gemaakt van een ‘vier-gesprek’ waarbij ieder met zijn/haar eigen advocaat om tafel gaat zitten, of de zogenaamde ‘overleg-scheiding’.
Een echtscheiding bij een advocaat hoeft dus geen vechtscheiding te zijn.
 
 

 

© 2016 Ringerwole Sitemap Algemene Voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Kantoorklachtenregeling Ontwikkeld door T2i