Placeholder
  1. Ringerwöle Advocatuur BV

    Ringerwöle Advocatuur BV

Kinder- en partneralimentatie

Kinderalimentatie en/of partneralimentatie is de wettelijke onderhoudsplicht tot het verschaffen van een bijdrage in de kosten van verzorging en/of levensonderhoud van de kinderen of ex-partner. Er zijn verschillende vormen van alimentatie, waaronder de belangrijkste zijn:
  • Kinderalimentatie.
    Ouders dienen de kosten van verzorging en levensonderhoud van hun kinderen te betalen tot hun 21-ste verjaardag. Deze plicht geldt niet alleen na een echtscheiding maar ook bij beëindiging samenwoning/geregistreerd partnerschap en bij uit huis plaatsingen.
  • Partneralimentatie.
    Ex-partners zijn onderhoudsplichtig jegens elkaar en moeten een bijdrage betalen in elkaars levensonderhoud.
Ringerwöle Advocatuur maakt voor u de berekeningen en laat voor u de alimentatie vaststellen of wijzigen. Het is verstandig, ook als u het met uw ex-partner over de alimentatie eens bent, de alimentatie afspraken vast te laten leggen in een beschikking (uitspraak) van de rechter. U heeft dan met deze beschikking een zogenaamde 'executoriale titel' zodat als uw ex-partner te zijner tijd toch niet meer betaalt, u met deze beschikking de deurwaarder of het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kunt inschakelen. 
© 2016 Ringerwole Sitemap Algemene Voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Kantoorklachtenregeling Ontwikkeld door T2i