Placeholder
  1. Ringerwöle Advocatuur BV

    Ringerwöle Advocatuur BV

Privacy policy

Ringerwöle Advocatuur respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www.ringerwole-advocatuur.nl. Ringerwöle advocatuur spant zich naar alle redelijkheid in er voor te zorgen dat alle persoonsgegevens en persoonlijke informatie die aan haar worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in de doeleinden zijn beschreven.

Doeleinden
Ringerwöle-advocatuur.nl gebruikt de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die u op de site verstrekt uitsluitend voor de administratieve afhandeling van de te verstrekken juridische dienstverlening. U verstrekt uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie via de daartoe op onze site aangewezen contactformulieren dan wel via onze telefonische intakebalie, welke u kunt bereiken op 038-8700134 dan wel in persoon tijdens een intake.  Uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie zal daarnaast worden gebruikt om u desgewenst een passende offerte te kunnen doen voor de te verlenen rechtsbijstand. Ringerwöle-advocatuur.nl zal uw gegevens verder nimmer aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. 
 
Links
De website bevat links naar websites van andere organisaties en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Vragen of verzoeken
U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij uw gegevens onmiddellijk uit onze database verwijderen of wijzigen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op info@ringerwole-advocatuur.nl 

Diversen
Deze privacy policy kan te allen tijde door ringerwole-advocatuur.nl aangepast worden. Ringerwole-advocatuur.nl verzoekt u om die reden de privacy policy regelmatig te bekijken. Op ons privacy policy is Nederlands recht van toepassing.
 
© 2016 Ringerwole Sitemap Algemene Voorwaarden Disclaimer Privacy policy Ontwikkeld door T2i